Výrobcovia / značky

Odber noviniek

Kontaktné informácie

VIVATECH s.r.o.
Skubínska cesta 82
974 09 Banská Bystrica
Slovensko
 
E-mail: vivatech@vivatech.sk
 
IČO: 46875514
DIČ: 2023651916
 
Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23313/S.
 

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5037109889/0900
IBAN: SK7609000000005037109889
BIC/SWIFT: GIBASKBX